13. LIPNJA 2000.

PROSLAVA SVETOG ANTE ZAŠTITNIKA SELA UZARIĆA

 

Sveta misa 13. lipnja 2000, Sveti Ante, svečana sveta misa
Crkva je bila prepuna 13. lipnja 2000, Sveti Ante, svečana sveta misa
13. lipnja 2000, Sveti Ante, svečana sveta misa
Procesija 13. lipnja 2000, Svati Ante, procesija
13. lipnja 2000, Svati Ante, procesija
13. lipnja 2000, Svati Ante, procesija
13. lipnja 2000, Svati Ante, procesija
13. lipnja 2000, Svati Ante, procesija
13. lipnja 2000, Svati Ante, procesija
13. lipnja 2000, Sveti ante, procesija
13. lipnja 2000 ispred kipa sv. Ante u crkvenom dvorištu
13. lipnja 2000, ispred kipa sv Ante u crkvenom dvorištu
13. lipnja 2000, Sveti Ante, ljubljenje moćnika sv. Ante
... i najmalađi su ljubili "Moćnik sv. Ante"
Prepuno crkveno dvorište