Uzarici2000.gif (365081 bytes)

croatia-u.gif (20602 bytes)Baner4U.JPG (13521 bytes)

Opcenito
Home ] Up ]

 

Radovi u selu

Izgradnja spomenika

Ostale vijesti

Media-Uzarici

Prvi zapisi iz povijesti

Novija povijest

Domovinski rat

Opcenito

Izgradnja crkve

Uzaricki redovnici

Groblje Sarampovo

Fotografije

Mladi u Uzaricima

Rijeka Listica

Zemljovid Uzarica

Vi ste nas posjetitelj broj

Tonco2.gif (165811 bytes)

Skolstvo u sirokobrijeskoj opcini

Narodna osnovna skola u Sirokom Brijegu djeluje od 1907., a prvu narodnu osnovnu skolu na podrucju Sirokog Brijega osnovali su franjevci nedaleko od samostana 1867. u kojoj su se skolovala i Uzaricka djeca.1 Nakon 15 godina vladavine Jugoslavije, odlukom bana Primorske banovine, 9. srpnja 1933. otvorena je osnovna skola na Uzaricima. Nakon otvaranja osnovne cetverogodisnje skole na Uzaricima, bile su otvorene škole i u drugim selima: u Mokrom (1934.), u Buhovu (1939.), u Dužicama (1939.). Dakle, u Uzaricima je bila otvorena osnovna skola sa cetiri razreda tek za vrijeme stare Jugoslavije. Poslije raspada stare Jugoslavije, Siroki Brijeg je usao u sastav NDH i skola nije prestala raditi. Poslije propasti NDH dosla je nova Jugoslavija u kojoj je skola u Uzaricima nastavila s radom 1945/46.2 Petorazredna skola u Uzaricima djelovala je od 1965. – 1975.3 U Uzaricima je izgradjena nova skola 1981.; neposredni izvodjac radova bio je gosp. Stojan Ljubic iz Uzarica, a u primopredaji je sudjelovao gosp. Ivan Lasic, ravnatelj RO za osnovne skole i odgoj u Listici, takodjer iz Uzarica.4 U osnovnim i srednjim skolama u Hercegovini i izvan njezinih granica, ucitelji i nastavnici rodom iz Uzarića zauzimaju i danas dostojno svoje mjesto. Visu naobrazbu u drustvenim i duhovnim znanostima Uzarcani stjecu na poznatim europskim ucilistima. Uzarici su najpoznatiji po broju intelektualaca, znanstvenih i kulturnih djelatnika s visom i visokom strucnom izobrazbom, u prirodno znanstvenim i duhovnim znanostima, koji dijeluju na hrvatskim prostorima i diljem svijeta. Prema nepotpunim podacima selo Uzarići je iznjedrilo 140 ljudi s fakultetskom i visom izobrazbom tako da se sa sigurnoscu moze reci:

  • svaki deseti Uzarcanin je s fakultetskom izobrazbom.

Znakovito je i to da je udovica Kata Zovko - Satra kojoj su muza Stojana partizani ubili 6. 2. 1945.(dan pada - oslobodjenja Listice) odgojila sestoro djece od kojih je cetvoro dostiglo najvisi stupanj znanosti ili isto tako udovica Ana Lasic cetvoro, od kojih su dvojica (svecenici) dostigla najvisi stupanj znanosti ili da je svih petoro djece pok. Joze Matijevic (rodjenih u razdoblju 1955.-65.) zavrsilo fakultet.

 

 

Zdravstvo, drustvene i gospodarske djelatnosti

Uzarici nemaju zdravstvenih ustanova, ali zato zdravstveni djelatnici koji potjecu iz Uzarica rade u zdravstvenim ustanovama na Sirokom Brijegu, u Mostaru, Sarajevu, Splitu, Zagrebu i u mnogim europskim gradovima. Lijecnici opce prakse kao i strucnjaci u raznim medicinskim granama: pedijatri, kirurzi, ginekolozi, stomatolozi, oftamolozi, nalaze se po raznim domacim i inozemnim klinikama.

Osim plodnih oranica, livada i suma, u blizini neprisušnih vrela, u Uzaricima se nalazi nekoliko boksitnih rudokopa. Na planu elektrifikacije sirokobriješke opcine selo Uzarici je uslo u program 1961. Program elektrifikacije trajao je dvije godine i stare lampe petrolejke bile su zamjenjene elektricnim zaruljama.5 U svim vrstama djelatnosti u samom selu i na podrucju opcine Siroki Brijeg rade mnogi Uzarcani. Navodimo samo neke od tih djelatnosti: frizerstvo, zidarstvo, vodoinstalterstvo, soboslikarstvo, rovokopacka djelatnost, pleterska djelatnost, ugostiteljstvo, trgovacka djelatnost.6

Selo Uzarići spada u središte urbanog podrucja u sirokobrijeskoj opcini, u skupinu sela: Knespolje, Uzarici, Donji Crnac, u gravitacijsku zonu u kojoj je predvidjen treci oblik gradjenja stambenog prostora.7 Uzarici su prvo selo na jugozapadnoj strani Mostarskog Blata, koje je 1988. izgradilo vodonatopni kanal “Buk-Uzarici” za navodnjavanje, dugacak 921 m.8 U Listici djeluje Kuglaski klub “Uzarici” od 19. sijecnja 1978., a 18. studenoga 1985. osnovan je takodjer muski kuglaski klub “Uzarici” u selu Uzaricima.9 Kuglaski klub “Uzarici” u Listici osnovan je na Osnivackoj skupstini na Uzaricima 10. prosinca 1977., a upisan je u spis SUP-a na Listici 19. sijecnja 1978., pod brojem 10. U/I – 213/1. Nakon toga je 18. studenoga 1985. osnovan ili, mozda ponovno osnovan jos jedan kuglaski klub pod imenom “Muski kuglaski klub Uzarici”.10

U opcini Siroki Brijeg Uzarcani su bili nazocni u svim vaznim zbivanjima: u gospodarstvu, u drustvenom i politickom zivotu, u svim glavnim ustanovama i predstavnistvima opcine Uzarcani su obnasali razne sluzbe. Navodimo samo neka vaznija poduzeca: Odjeca i konfekcija (krojacka radionica),11 Obnova (poduzece za proizvodnju i promet gradjevinskog materijala), Maloprodaja (1974.), Timal (1977.), Veletrgovina (1981.)12, Feal (poduzece za preradu aluminija).13

Uzarcani su medju prvima, 1974. podnijeli zahtjev za izgradnju osnovne skole (4 razreda), za dovrsenje asvaltiranja puta Knespolje – Uzarici – Jare – Biograci – Ljuti Dolac, te uvodjenje djackog autobusa na pravcu Uzarici – Siroki Brijeg.14 Selo Uzarici u pocetku je bilo u Mjesnoj zajednici (MZ) Knespolje, koja je od 31. obuhvacala vise sela: Knespolje, Uzarici, Dobric, Grabova Draga, Gornji Gradac, Donji Gradac, Provo i Gostusa, a od 5. prosinca 1973. u MZ Knespolje bila su samo dva sela: Knespolje i Uzarici. Napokon je selo Uzarici osnovalo svoju vlastitu MZ Uzarici.15 MZ Uzarici zapocela je 15. listopada 1978. asvaltiranjem puteva, uvodjenjem telefonske linije i preuredjenjem drustvenih prostorija.16 Autocesta: Knespolje, Uzarici, Jare, Biograci, Ljuti Dolac, prema odluci općine Listica (1969.) spada u cetvrtu kategoriju cesta.

Na drustvenom, politickom, kulturnom i duhovnom planu u opcini Siroki Brijeg Uzarcani su takodjer nazocni, a bili su nazocni i u republickim vladinim uredima i organizacijama BiH-e. Uzarcani sudjeluju u raznim vijecima i skupstinama: 1974. u drustveno politickom vijecu i u vijecu MZ-ca, 1965. u Republickoj skupstini i u zdravstveno socijalnom vijecu, 1978. u Vijecu opcina i u Centralnom komitetu komunisticke partije opcine Listica. Prestankom komunisticke vlasti, odbornici Skupstine opcine Siroki Brijeg i clanovi HDZ-a izabrali su 1990. za predsjednika Izvrsnog odbora opcine Listica gosp. Jagu Lasica iz Uzarica, a za tajnika Skupstine opcine Siroki Brijeg, gosp. Milu Lasica, dipl. pravnika, takodjer iz Uzarica.17 22. studenog 1991. gosp. Jago Lasic, predsjednik Izvrsnog odbora opcine Siroki Brijeg i fra Jozo Zovko iz Uzarica, gvardijan na Sirokom Brijegu, sastali su se sa sirokobrijezanima u Frankfurtu i na zajednickom skupu izvijestili skup o ne/prilikama u Sirokom Brijegu.18

U ratnim zbivanjima u pripremama za obranu Sirokog Brijega od nasilja i nepogoda (Uzarcani su uvijek bili medju prvima. 1962. na samom pocetku formiranja sraba civilne zastite te 1975. u novom Stabu civilne zastite, Uzarcani su nazocni. 1980., prema evidenciji Opcinskog staba CZ Listica za organiziranje jedinica CZ opce namjene u MZ, MZ Uzarici, imala je dva rejona, 4 povjerenika, 1 satniju i 68 pripadnika.19 Medju zapovjednicima Staba narodne obrane Siroki Brijeg 1972. bio je gosp. Ivan Lasic iz Uzarica, a u Kriznom stozeru opcine Siroki Brijeg 1991. gosp. Jago Lasic, predsjednik Izvrsnog odbora opcine Siroki Brijeg.20

Skupstina opcine Siroki Brijeg osnovala je 20. studenog 1992. HVO (Hrvatsko vijeće obrane) na Sirokom Brijegu, u cijem je sastavu bio i gosp. Jago Lasic kao predsjednik HVO-a. 22. srpnja 1993. HVO je imenovalo povjerenike za MZ i ratne ravnatelje u skolstvu i javnom poduzecu Radio Siroki Brijeg (RSB) na podrucju opcine Siroki Brijeg. Povjerenik za MZ Uzarici bio je Zvonimir Ljubic. 31. srpnja 1993. Sirokobrijeska bojna je, osim Krusevske satnije, izisla iz trece brigade HZ H-B i usla u sastav sirokobrijeske brigade “Mario Hrkac-Cikota”. Drugom satnijom Prve “Poskok” bojne u Sirokobrijeskoj brigadi “Mario Hrkac-Cikota”, zapovjedao je Miljenko (Mica) Lasic iz Uzarica, koji ce kasnije biti promaknut u cin general-bojnika.21 Prije i u vrijeme rata nastajale su i razvijale se bitnice topnistva, kojima su takodjer upravljali i zapovijedali hrabri Uzarcani.22

U najnovijim politickim zbivanjima na ovim nemirnim prostorima, u najvisim drzavnim forumima BiH sudjelovali su i Uzarcani. Tako je u Skupstini BiH koja se sastojala od dva vijeća: Vijeca opcina i Vijeca gradjana, u Vijecu gradjana izabran iz Opcine Siroki Brijeg gosp. Mariofil Ljubic iz Uzarica. Isti je izabran za podpredsjednika Skupstine BiH,23 a 1994. za predsjedatelja Ustavotvorne skupstine BiH. Dr. Božo Ljubic, aktualno je podpredsjednik HDZ-a BiH i ministar zdravstva u Vladi Federacije BiH.

 1 K. Rotim, nav. dj.str.41; Z. Ilic, Hercegovina sa svetim Antom, Humac 1966, str. 26.

2 Isto, str. 119., 122.

3 Isto, str. 143.

4 Isto, str. 417.

5 Isto, str. 221-226.

6 Isto, str. 273-285.

7 Isto, str. 315.

8 Isto, str. 458.

9 Isto, str. 462.

10 Isto, str. 462-468.

11Isto, str. 238-239.

12 Ito, str. 244-254.

13 Isto, str. 253-261., Feal je tvrtka iz Milana s kojom je poduzece Soko – Mostar potpisalo ugovor o suradnji, 20. kolovoza 1972.

14 Isto, str. 324-325.

15 Isto, str. 339-341.

16 Isto, str. 343.

17 Isto,str. 349.

18 Isto, str. 353-361.

19 Isto, str. 366.

20 Isto, str. 368-369.

21 Isto, str. 373-375.

 

22Isto, str. 376.

23 Isto, str. 381.

 

 

Home ] Up ]

Send mail to zgugic@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: studeni 17, 1999